FINANCIAL LEASE

1. Financial lease aanvragen

U vult het aanvraagformulier in. Onze adviseur neemt contact met u op om samen tot de beste constructie te komen. Vervolgens word de aanvraag in behandeling genomen, met daarbij een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en overige benodigde stukken (bijvoorbeeld een recente jaarrekening van uw onderneming).

2. Beoordeling

De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld. Bij de beoordeling spelen de hoogte van het kredietbedrag en het onderpand een rol. Verder is het belangrijk of het gaat om financiering van een nieuwe auto of een gebruikte auto. De uitslag van de beoordeling hoort u zeer snel. Als de aanvraag volledig is, streven wij ernaar de uitslag al binnen één werkdag door te geven.

3. Overeenkomst

Bij goedkeuring wordt op basis van de afleveringsfactuur de overeenkomst opgesteld. Nadat u en de leverancier de overeenkomst ondertekend hebben, wordt deze samen met de benodigde stukken naar ons toegestuurd.

4. Afhandeling

Na controle van de stukken wordt het leasebedrag direct (telefonisch) overgemaakt aan de leverancier.


Tot slot wordt de leaseovereenkomst administratief afgehandeld.